MONITORING POTRUBÍ

Pro řešení závad spojených s funkčností potrubí je nezbytné znát dobře stav uvnitř potrubí a dle toho umět navrhnout efektivní řešení opravy, rekonstrukce či výměny. TV inspekce potrubí průmyslovými kamerovými systémy je nedílnou součástí naší nabídky služeb.

ČIŠTĚNÍ

Vysokotlaká čerpadla o průtoku 80 – 100 litrů/min při tlaku 180 barů zaručují dostatečnou schopnost vyřešit rychle problémy spojené se špatně, či vůbec průtočnými odpady menších průměrů. Naše výkonné zařízení, které kombinuje vysoký výkon pomaluběžného tlakového čerpadla 480 litrů za minutu, vakuokompresor (vývěva) se sáním 2000 m3 za hodinu a průběžnou recyklaci užívané technologické vody, je optimální při čištění větších profilů s ohledem na kritérium výkon/cena. Mechanické čištění probíhá pomocí lanových navijáků a škrabáků a vytěráků.

RELINING

Zatažení nového potrubí ( HDPE, kamenina, sklolaminát, apod.) menší dimenze do trasy stávajícího trubního vedení. Tato metoda je vhodná v místech, kde stávající potrubí je ve velmi špatném technickém stavu, přičemž jeho profil je větší, než je v tomto úseku potřeba.

BERSTLINING

Zatažení nového potrubí ( HDPE, kamenina, sklolaminát, apod.) stejné nebo větší dimenze do trasy stávajícího trubního vedení se současnou destrukcí stěn starého vedení rozrušovací hlavicí. Tato metoda je vhodná v místech, kde stávající potrubí je ve velmi špatném stavu a přitom je potřeba zachovat, nebo dokonce mírně zvětšit stávající profil potrubí. 

ŘÍZENÉ PROTLAKY

Metoda roztláčení zeminy s následným zatažením PVC nebo PE potrubí pro vodovody, plynovody, kabelovody, tlakové a gravitační kanalizace, zatažení potrubí profilu DN 25–800mm délky do 200m. Délka protlaků je závislá na geologických podmínkách a požadovaném průměru zatahovaného potrubí.

POVLAKOVÁNÍ

Stabilizace a antikorozní ochrana ocelového, litinového, betonového a kameninového potrubí. Po kvalitním vyčištění se na stěny aplikuje povlakový systém, který je založen na bázi epoxidu, polyuretanu, polyesteru, vinylesteru, polyurey, cementu nebo kombinaci těchto materiálů. Povlaky lze aplikovat na vnitřní i vnější stěny trubního vedení.

KRÁTKÉ VLOŽKY

Vyspravení potrubí staticky samonosnou vložkou pouze v místě poškození. Tato metoda je vhodná v místech s nepříliš četným výskytem statických poškození v daném úseku a tudíž není nutno sanovat celý úsek.

UV LINER

Do sanovaného kanalizačního potrubí je zapraven textilní rukávec impregnovaný pryskyřicí, který je po zapravení nafouknut dmychadlem. Následně, pomocí UV světelného zdroje, dojde k vytvrzení pryskyřice. Výsledkem je plnohodnotné, nové bezešvé a staticky samonosné potrubí

HADICOVÝ RELINING

Do sanovaného úseku je zatažen (inverzně zatlačen)dvojitý impregnovaný rukávec a působením tepla vytvrzen ve staticky samonosné bezešvé potrubí. Hlavní předností této metody je rychlost provádění, minimální omezení běžného provozu během rekonstrukce, nepatrné zmenšení průtočného profilu, výrazné snížení drsnosti a tím zlepšení odtokových poměrů celé oblasti, zaručená rovnoměrnost nasycení rukávce pryskyřicí (impregnace probíhá na vakuové impregnační stolici) a tím je zaručena i statická únosnost dokládaná statickým výpočtem.

BRAWOLINER

Pro sanaci ležaté či svislé kanalizace menších průměrů (DN 100 – DN 300) používáme technologii BRAWOLINER. Jedná se o sanaci odpadního potrubí pomocí bezešvého textilního rukávce nasyceného epoxidovou pryskyřicí. Díky elastickým vlastnostem rukávce lze úspěšně sanovat i úseky se změnou dimenze (flexi rukáv) či se směrovými změnami (kolena, oblouky). Výsledný produkt po vytvrzení je kompaktní sklolaminátové potrubí s vynikajícími hydraulickými vlastnostmi.

NÁSTŘIK ŠACHET

Sanace kanalizačních šachet strojním nástřikem za použití speciálních maltových směsí, které vzájemným spolupůsobením nabízí systémové řešení a zaručují ideální sanaci.
Samotnému strojnímu nástřiku předchází tlakové očištění a otryskání stěn, reprofilace stěn kanalizační šachty a případná úprava napojení stok.
Ke strojnímu nanášení dochází kombinací rotačního rozstřiku a plynulému vertikálnímu posuvu. Díky tomuto způsobu je zaručeno jednolité a komplexní povrstvení.

KANALIZAČNÍ ROBOT

Přípravné práce před sanací kanalizačního či vodovodního potrubí (odfrézování vyčnívajících přípojek, pevných inkrustů a překážek v průtočném profilu). Po provedení sanace kanalizačního potrubí rukávcem (otevření a napojení přípojek, utěsnění místa)