Řízené protlaky


Metoda roztláčení zeminy s následným zatažením PVC nebo PE potrubí pro vodovody, plynovody, kabelovody, tlakové a gravitační kanalizace, zatažení potrubí profilu DN 25–800mm délky do 200m. Délka protlaků je závislá na geologických podmínkách a požadovaném průměru zatahovaného potrubí.