Relining


Zatažení nového potrubí ( HDPE, kamenina, sklolaminát, apod.) menší dimenze do trasy stávajícího trubního vedení. Tato metoda je vhodná v místech, kde stávající potrubí je ve velmi špatném technickém stavu, přičemž jeho profil je větší, než je v tomto úseku potřeba.