Nástřik kanalizačních šachet


Sanace kanalizačních šachet strojním nástřikem za použití speciálních maltových směsí, které vzájemným spolupůsobením nabízí systémové řešení a zaručují ideální sanaci.
Samotnému strojnímu nástřiku předchází tlakové očištění a otryskání stěn, reprofilace stěn kanalizační šachty a případná úprava napojení stok.
Ke strojnímu nanášení dochází kombinací rotačního rozstřiku a plynulému vertikálnímu posuvu. Díky tomuto způsobu je zaručeno jednolité a komplexní povrstvení.