Kanalizační robot


Přípravné práce před sanací kanalizačního či vodovodního potrubí (odfrézování vyčnívajících přípojek, pevných inkrustů a překážek v průtočném profilu).
Po provedení sanace kanalizačního potrubí rukávcem (otevření a napojení přípojek, utěsnění místa).