Brawoliner


Pro sanaci ležaté či svislé kanalizace menších průměrů (DN 100 - DN 300) používáme technologii BRAWOLINER. Jedná se o sanaci odpadního potrubí pomocí bezešvého textilního rukávce nasyceného epoxidovou pryskyřicí. Díky elastickým vlastnostem rukávce lze úspěšně sanovat i úseky se změnou dimenze (flexi rukáv) či se směrovými změnami (kolena, oblouky). Výsledný produkt po vytvrzení je kompaktní sklolaminátové potrubí s vynikajícími hydraulickými vlastnostmi.