Historie

Firma BROCHIER s.r.o. vznikla na jaře 1994, jako původně dceřiná odnož německé společnosti. Postupnou genezí majetkových vztahů je dnešní stav, kdy se jedná o ryze českou společnost se 100% vlastníkem. Ze začátku se společnost specializovala na výkopové práce a optickou inspekci. Postupným vývojem došlo k rozšíření a specializaci společnosti, zejména v oblasti bezvýkopových sanací a oprav vodohospodářských sítí.


 

Aktuálně 

V loňském roce jsme úspěšně zrealizovali více než 8,9 km oprav, sanací a výměn kanalizačních řadů a práce na 12,4 km vodovodních řadů. Ať se jednalo o rekonstrukce/opravy či pokládky nových vedení. Máme za sebou úspěšně realizované projekty i ve velice specifických prostředích – dálnice, železnice, energetika či zdravotnictví.  Mezi naše odběratele patří vodárny např. SVS a.s., SčVK a.s., Chevak a.s., stavební společnosti – Metrostav a.s., Eurovia a.s., Swietelsky stavební s.r.o., municipality či subjekty působící v průmyslu Agrofert a.s., ČEZ, EP Holding a další.

 

O nás 

V současné době jsme stavební společností působící po celé ČR s přeshraničním rozsahem. Mimo klasické stavební činnosti se specializujeme na bezvýkopové technologie v segmentu vodohospodářství, energetiky a příbuzných odvětvích. Disponujeme kvalitním týmem zodpovědných a profesně plně způsobilých odborníků, kteří se neustále snaží posouvat ve svém oboru. V práci jim napomáhá vlastní technologické vybavení, které se snažíme držet na odpovídající úrovni. Vzhledem k nastavenému standardu se snažíme investovat do dalšího technologického rozvoje společnosti. Dalším oborem, kde se snažíme rozvíjet schopnosti, je korozní inženýrství a činnosti s tímto oborem spojené. V neposlední řadě provádíme i klasickou stavební výstavbu.